Verhogen maatschappelijk rendement

Uitkeren maatschappelijk rendement
Op basis van de tarieven van openluchtzwembaden (tussen de € 4,- en € 6,- per persoon) en onze bezoekersaantallen genereren wij een waarde van tussen de € 8 en € 20 miljoen per jaar waarvoor wij de bezoekers geen vergoeding vragen. Dit beschouwen wij als één van de onderdelen van het maatschappelijk rendement dat wij jaarlijks uitkeren. Hetzelfde geldt voor de besparingen die wij hebben gerealiseerd voor de gemeentelijke en provinciale overheden. Deze berekening is gebaseerd op het afschaffen van exploitatie- en investeringssubsidies en de theoretisch benodigde afkoopsom. 

Meer werkgelegenheid 
Mede dankzij de verduurzaming van onze recreatiegebieden blijft de werkgelegenheid gestaag toenemen. Zelfs na de trendbreuk in 2008 weten de ondernemers op onze gebieden nog steeds goede zaken te doen. Daardoor kunnen zij hun werkgelegenheid vasthouden en zelfs licht laten groeien. Wij zijn er trots op dat dat het onze huurders en pachters lukt om succesvol zaken te doen op onze recreatiegebieden.

Begeleiding individuele ondernemers
Leisurelands biedt individuele ondernemers de mogelijkheid om grond in erfpacht te krijgen en daar hun eigen recreatiebedrijf te beginnen. Uiteraard wordt samen met de ondernemers bekeken of de plannen aansluiten bij de ontwikkelingsvisie van Leisurelands. Ondernemers zijn voor ons erg belangrijk en wij bieden zoveel mogelijk begeleiding. Naast ons streven om het professionele niveau in de bedrijfstak te verstevigen is deze onze praktische ondersteuning met name gericht op seizoen verlenging, het creëren en behoud van werkgelegenheid en activiteiten die inkomsten genereren voor de ondernemers.