Veiligheid en crowd management

De grote stroom bezoekers die jaarlijks naar onze recreatiegebieden komt hebben wij mede te danken aan het geïntegreerde concept dat wij hebben ontwikkeld. Naast de traditionele dagrecreanten op zomerse dagen bieden wij ruimte aan wandelaars, die het hele jaar door onze gebieden bezoeken. Daarnaast zijn de marketinginspanningen van onze exploitanten belangrijk. Die vergroten de sociale veiligheid omdat er het hele jaar gasten aanwezig zijn op onze gebieden. Bovendien hebben wij in de loop der jaren veel kennis en ervaring opgedaan met ‘crowd management’, het in goede banen leiden van grote bezoekersstromen.  

Veiligheid en kwaliteit
Voor de bezoekers van onze recreatiegebieden is veiligheid een belangrijke motivatie. Allereerst moeten de gebieden schoon zijn en mag er geen vuil, glas en dergelijke liggen. Daarnaast is de sociale veiligheid van belang. Ondanks de grote schaal van de gebieden lukt het ons om de bezoekers het juiste gevoel en goede kwaliteit te bieden, mede dankzij de inspanningen van onze vele huurders en pachters.

Inzet buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)
Onze buitendienstmedewerkers zijn bijna allemaal opgeleid tot boa, buitengewoon opsporingsambtenaar. Naast hun primaire taak als gastheer en onderhoudsmedewerker kunnen zij, wanneer nodig, optreden bij vandalisme, waaronder brandstichting en vernielingen, en bij parkeeroverlast. De wetgever stelt steeds meer eisen aan onze boa’s en verscherpt de exameneisen ieder jaar. Dat vraagt om extra investeringen, die wij in het belang van de veiligheid op onze gebieden ondersteunen. In dat kader is er overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie over de toenemende lastendruk.

Veiligheid en kwaliteit zwemwater 
Uiteraard houden wij de kwaliteit van het zwemwater op onze recreatiegebieden nauwlettend in de gaten. Zo nemen de waterkwaliteitsbeheerders (provincie en waterschap) regelmatig monsters. De kwaliteit van het zwemwater is in het algemeen uitstekend. Daarnaast participeren wij actief in een breed platform dat onderzoek doet en kennis deelt over veiligheid in relatie tot zwemwater. Aangezien er op onze gebieden geen toezicht (zoals strandwachten) wordt gehouden is deze kennis belangrijk.

LED-verlichting
Op onze recreatiegebieden is bij de ingangen (slagbomen) uit veiligheidsoverwegingen verlichting aangebracht. Wij hebben gekozen voor een investering in LED-verlichting, aangezien deze een lange levensduur heeft en een aanzienlijke energiebesparing oplevert. Ook ons kantoor in Arnhem is voorzien van LED-verlichting.