Sprekers, stages en adviezen

Naast educatieprojecten leveren wij graag onze bijdrage en kennis aan scholen en instituten. Dit gebeurt aan de hand van het aanbieden van stages aan scholen, het leveren van (gast)sprekers op symposia, congressen en scholen en het geven van adviezen, bijvoorbeeld door deelname aan adviescommissies. Wij vinden deze bijdrage van groot belang voor de verdere professionalisering van onze sector.