Breed scala aan samenwerkingsverbanden

Leisurelands deelt en bouwt aan kennis binnen een breed scala aan samenwerkingsverbanden:

Brancheorganisaties en belangenbehartigers
Wij werken nauw samen met brancheorganisaties en belangenbehartigers als het Overleg Samenwerkingsorganen Openluchtrecreatie (OSO), RECRON, Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Gelders Particulier Grondbezit (GPG) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Innovatie en ondernemerschap
STIRR, Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte, en diverse ondernemerskringen zijn belangrijk waar het gaat om het stimuleren van innovatie en ondernemerschap.

Kennisinstellingen
Wij werken samen met kennisinstellingen op diverse niveaus, onder andere met het Landbouw-Economisch Instituut (LEI), Wageningen University & Research centre (Wageningen UR), Saxion, Helicon, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool Van Hall Larenstein en Radboud Universiteit.

Certificerende instanties
De samenwerking met certificerende instanties, waaronder TÜV Nederland, is belangrijk voor de borging van de kwaliteit en veiligheid op onze recreatiegebieden.

Ministeries
Wij onderhouden nauwe contacten met diverse ministeries, onder andere het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken.
Vanzelfsprekend zijn de contacten in het maatschappelijk speelveld voor ons van groot belang. Van leveranciers, omwonenden, maatschappelijke organisaties tot en met onze medewerkers: wij vinden het belangrijk dat onze producten en diensten breed worden gedragen. 

Lokaal en regionaal
Jaarlijks organiseren wij voor nagenoeg alle recreatiegebieden een overleg waarvoor we ondernemers, omwonenden, hulpdiensten, de gemeente en andere betrokkenen uitnodigen. Tijdens dit lokaal en regionaal overleg wisselen we ervaringen met elkaar uit en weten we elkaar het hele jaar door te vinden. De deelnemers aan dit overleg zijn voor ons de oren en ogen in het veld. Dankzij hun ervaringen kunnen wij ons product steeds weer verbeteren.