Energieneutraal opereren, energie genereren

Met 20 recreatiegebieden in Nederland kan Leisurelands veel betekenen als het gaat om duurzaam omgaan met energie. Naast activiteiten om energie te besparen richt Leisurelands zich als nevenactiviteit met name op het duurzaam opwekken van energie. Het doel is dat in 2020 alle gebieden van Leisurelands energieneutraal zijn en dat er, waar mogelijk, energie wordt geleverd aan de omgeving. In dat kader worden de nodige initiatieven ontwikkeld:

Biomassa en biovergassing op Zeumeren
Recreatiegebied Zeumeren heeft biomassa-installaties die tijdens de wintermaanden het overdekte avonturenparadijs SchatEiland verwarmen. Duurzaam, want als brandstof dienen houtsnippers en houtblokken die verwerkt zijn uit snoeihout. Deze biomassa-installaties zijn een CO2-neutraal verwarmingssysteem. Biomassa wordt vooral gebruikt voor de opwekking van warmte door verbranding. Biovergassing wordt ingezet om elektriciteit op te wekken. Dit type biovergassing is uniek in Nederland.

Hoogwaardige toepassing biomassa
Dit initiatief is opgestart in samenwerking met Stichting Creative Biomass en Dutechpro. Het benutten en vergroten van de hoeveelheid oogstbare biomassa uit het landschap is iets waar veel partijen mee bezig zijn. Tot nu toe werd biomassa vooral ingezet voor warmteopwekking door verbranding. Dit is een relatief laagwaardige toepassing. Om biomassa rendabel te kunnen krijgen, is een zo hoogwaardig mogelijke toepassing gewenst. De proefinstallatie op Zeumeren is een zogeheten ‘GEK PowerPallet’ van 20kW die werkt op basis van vergassing. De brandstof waar elektriciteit wordt opgewekt: houtsnippers, gras, zaagsel en koffiedik. 

‘Biomassabos’
Met deze vorm van energiewinning wordt het voor terreineigenaren als Leisurelands interessant om over te gaan tot het oogsten en gebruiken van biomassa. In april 2013 heeft Volkert Vintges, directeur van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF), de eerste wilg geplant op recreatiegebied Zeumeren. Dit als ‘start’ voor een te verrijzen halve hectare biomassabos. Na twee tot drie jaar kan de aanplant worden geoogst. De wilgenscheuten worden verwerkt tot houtsnippers voor de biomassa installatie. Het biomassabos is een samenwerking tussen Leisurelands, STIRR, InnovatieNetwerk en Probos. Meer informatie over dit samenwerkingsverband vindt u hier.

Zonne-energie
Zonne-energie is ook een belangrijke factor in ons streven om binnen enkele jaren geheel CO2-neutraal te zijn. Waar mogelijk en rendabel plaatsen wij zonnepanelen op onze gebouwen en exploitaties. Zo hebben wij recent zonnepanelen geplaatst op ons kantoor in Arnhem, onze beheerderskantoren in Wijchen, Voorst en Braamt  en op onze exploitaties op recreatiegebied Zeumeren. Ook in de komende jaren blijven wij actief werken aan het zoveel mogelijk opwekken van zonne-energie.  

Solarcar
U komt ze steeds vaker tegen op recreatiegebieden: de solarcar. Deze milieuvriendelijke auto’s worden aangedreven door zonne-energie en rijden ongeveer 20 kilometer per uur. De solarcar wordt, met aanhanger, onder andere ingezet voor onderhoudswerkzaamheden en is een perfect alternatief voor de terreinwagen. Stank en lawaai zijn verleden tijd.