Duurzaam faunabeheer

Om lekker te kunnen recreëren gebeurt het een en ander achter de schermen op de recreatiegebieden van Leisurelands. Een van die dingen is de jacht, of beter uitgedrukt: faunabeheer. Jagen heeft voor sommige mensen een negatieve lading, Leisurelands communiceert daarom graag open wat faunabeheer inhoudt.

Waarom
In ons dichtbevolkte land is geen één stukje grond puur natuur. Over elke hectare is nagedacht, is er een bestemming en wordt de grond als zodanig ingericht en beheerd. De grond moeten we echter delen met wilde dieren en door ons gekunstelde landschap kan de wildstand uit balans raken. 

Als wilde dieren in te grote aantallen voorkomen kunnen zij voor overlast zorgen, ziektes overbrengen (op mens en dier), gewassen vernielen of andere (kwetsbare) diersoorten in aantal doen dalen. Om die reden vindt er nog steeds jacht plaats in Nederland. Uiteraard is dit aan regels gebonden.

Faunabeheer bij Leisurelands
Op de terreinen van Leisurelands vindt ook faunabeheer plaats. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat onze terreinen netjes en veilig blijven. Zo wordt bijvoorbeeld de ganzenpopulatie in toom gehouden zodat de zwemwaterkwaliteit gewaarborgd blijft en de stranden netjes en schoon blijven of wordt de konijnenpopulatie onder controle gehouden zodat de ligweides veilig blijven. Ons faunabeheer zorgt er dus voor dat u lekker kunt recreëren en dat de wildstand in balans blijft. Dit is gunstig voor zowel dier, mens als plant. 

Door het faunabeheer kan er soms een knal te horen zijn en kunt u dit als overlast ervaren. Leisurelands leidt het faunabeheer graag in goede banen en vraagt jagers om zoveel mogelijk op rustige tijdstippen te jagen. Echter is het jagen niet altijd op rustige tijdstippen mogelijk.

Hoe het werkt
De tijd dat iedereen mag jagen en mag jagen voor plezier is niet meer. Jagen wordt alleen nog gedaan door mensen met een jachtdiploma. Voordat de jager in het veld aan de slag gaat moet er eerst worden geïnventariseerd welke dieren er voorkomen. Dit wordt op verschillende momenten in het jaar gedaan. Aan de hand van deze tellingen wordt een beheerplan opgesteld en bepaald welke dieren de wildstand uit balans brengen. 

Vervolgens heeft de jager voor de meeste diersoorten een vergunning nodig van de provincie, de grondeigenaar of het rijk om te mogen jagen. Daarbij heeft de jager de plicht om voor een gezonde wildstand te zorgen. Het mag niet voorkomen dat er op te grote aantallen wordt gejaagd. Ook moet de jager er alles aan doen om het dier niet onnodig te laten lijden, moet hij/zij veilig omgaan met het geweer en moet hij/zij zich respectvol opstellen tegenover plant, mens en dier. Als laatste wordt er duurzaam omgegaan met de opbrengst van de jacht. Zo wordt bijvoorbeeld om verspilling/vernietiging tegen te gaan het dier aangeboden in restaurants.

Indien u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 026-3848800 of per e-mail: infoleisurelands.nl.