Borgen van een groene, gezonde omgeving

Het verduurzamen van onze recreatiegebieden begint steeds meer haar vruchten af te werpen. Per gebied of regio ontwikkelen wij een concept waardoor:

  • Het gebied voor bezoekers aantrekkelijk blijft om er de vrije tijd door te brengen
  • Voldoende ‘verdiencapaciteit’ wordt ontwikkeld om dat te financieren
  • Een positieve spin-off wordt gerealiseerd voor leefbaarheid, werkgelegenheid en welzijn

In dat kader gaan wij zorgvuldig om met omgevingswaarden, materialen en grondstoffen. 

Herontwikkeling recreatiegebieden
De wereld verandert in rap tempo. Wij werken continu aan de herontwikkeling van onze recreatiegebieden om ervoor te zorgen dat zij hun maatschappelijke rol en waarde kunnen blijven vervullen. Ook de overheid ziet in dat het bestaande beleid voor het buitengebied zal moeten veranderen. In onze zoektocht naar meer ontwikkelruimte hebben wij in 2012 een Green Deal afgesloten met het Rijk en de provincie Gelderland.

Hogere biodiversiteit
Ter compensatie van deze extra ontwikkelruimte financieren wij mee aan nieuwe initiatieven en hebben wij afspraken gemaakt voor het omvormen van de natuur naar een natuur met een hogere biodiversiteit. Met meer verscheidenheid en veelzijdigheid wordt de natuur beter in balans gehouden.  Daarnaast creëren wij nieuwe natuurlijke landschappelijke elementen, zoals laanbeplanting.

Green Deal
Deze Green Deal leidt er toe dat er meer ruimte voor ontwikkeling komt. Het Rijk heeft met haar nieuw ingezette natuurbeleid ook aangegeven dat zij meer ruimte wil bieden aan economie in de natuur. Door open te communiceren, op basis van vertrouwen, willen wij vertragende processen, procedures en andere belemmeringen wegnemen en inspireren tot anders denken over ontwikkelruimte. Zodat wij in nauwe samenwerking met onze stakeholders onze doelen op het gebied van duurzaamheid kunnen realiseren.

Afval ondergronds
Een beter milieu begint bij jezelf. Zo wordt met het unieke Velinbakken-systeem het afval op de recreatiegebieden ondergronds opgeslagen. Deze ondergrondse vuilnisputten worden een paar keer per jaar leeggezogen met een speciale machine. Op deze manier worden er jaarlijks 30.000 vuilniszakken bespaard en hoeven de Velinbakken slechts drie keer per jaar geleegd te worden (vuilniszakken worden gemiddeld minstens 35x per jaar gewisseld). Bijkomend voordeel is dat er minder zwerfvuil ontstaat. Het systeem zorgt er ook voor dat ongedierte en stankoverlast tot een minimum worden beperkt. 

Continu investeren
Wij blijven continu investeren in onze organisatie en recreatiegebieden om ze aantrekkelijk te houden voor bezoekers, ondernemers en exploitanten. Onze huurders en pachters leveren daar ook een belangrijke bijdrage aan. Ondanks de terughoudendheid van financiële instellingen in Nederland lukt het de laatste jaren goed om de gezamenlijke investeringen op een goed niveau te houden. Het gaat dan om investeringen in harde infrastructuur, gronden, biomassa, zonne-energie, parkeersystemen, waterskibanen, toiletgebouwen, kiosken en andere faciliteiten. Bovendien investeren wij veel in kennis en innovatie. 

Velinbak: ondergrondse vuilopslag