Metaaldetector

De recreatieterreinen van Leisurelands zijn in trek bij personen die op zoek gaan naar voorwerpen met een metaaldetector. Voor het zoeken met een metaaldetector is toestemming nodig van Leisurelands.

Op basis van het Nederlands Privaatrecht dient u bij gebruik van een metaaldetector toestemming te hebben van de grondeigenaar, in dit geval van Leisurelands, die eigenaar is van de recreatiegebieden op de Veluwe, in het Rijk van Nijmegen en in de Achterhoek-Liemers, zie overzichtskaart.

Zoeken met metaaldetector
Het zoeken met een metaaldetector mag te allen tijde in het laagseizoen (van 1 oktober tot 1 mei). In het hoogseizoen (1 mei tot 1 okt.) mag het alleen tussen zondsopkomst en 10.00 uur én 19.00 uur en zonsondergang. Op minder mooie dagen in het hoogseizoen mag er in overleg worden gezocht buiten deze uren. Dagrecreanten mogen geen hinder ondervinden van metaaldetectoractiviteiten.

Jaartoestemming
Voor het zoeken met een metaaldetector wordt een jaartoestemming uitgeschreven die geldig is tot en met 31 december. De jaartoestemming wordt niet automatisch verlengd. Ieder jaar dient opnieuw een aanvraag te worden gedaan. U dient de jaartoestemming te allen tijde bij u te hebben zodat u kunt aantonen dat u toestemming heeft om te zoeken met een metaaldetector. 

De jaartoestemming is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

Toestemming aanvragen
Voor het in orde maken van een schriftelijke jaartoestemming voor het zoeken met een metaaldetector berekenen wij € 35,00 per jaartoestemming (prijspeil 2019). Dit is inclusief BTW, exclusief parkeergeld.

Stuur een e-mail om een toestemming aan te vragen naar infoleisurelands.nl. Vermeld hierin uw naam- en adresgegevens en de recreatiegebieden waar u met de metaaldetector wilt gaan zoeken. Of bel tijdens kantooruren naar 026-3848800 (afdeling Marketing, Sales & Communicatie).