Metaaldetector

De recreatieterreinen van Leisurelands zijn in trek bij personen die op zoek gaan naar voorwerpen met een metaaldetector. Voor het zoeken met een metaaldetector is toestemming nodig van Leisurelands.

Op basis van het Nederlands Privaatrecht dient u bij gebruik van een metaaldetector toestemming te hebben van de grondeigenaar, in dit geval van Leisurelands, die eigenaar is van de recreatiegebieden op de Veluwe, in het Rijk van Nijmegen en in de Achterhoek-Liemers, zie overzichtskaart.

Zoeken met metaaldetector
Het zoeken met een metaaldetector mag alleen in het laagseizoen (van 1 oktober tot 1 mei) of na overleg tijdens minder mooie dagen in het hoogseizoen (1 mei tot 1 okt.). Dagrecreanten mogen geen hinder ondervinden van metaaldetectoractiviteiten.

Jaartoestemming
Voor het zoeken met een metaaldetector wordt een jaartoestemming uitgeschreven die geldig is tot en met 31 december. De jaartoestemming wordt niet automatisch verlengd. Ieder jaar dient opnieuw een aanvraag te worden gedaan. U dient de jaartoestemming te allen tijde bij u te hebben zodat u kunt aantonen dat u toestemming heeft om te zoeken met een metaaldetector. 

De jaartoestemming is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

Toestemming aanvragen
Voor het in orde maken van een schriftelijke jaartoestemming voor het zoeken met een metaaldetector berekenen wij € 35,00 per jaartoestemming (prijspeil 2017). Dit is inclusief BTW, exclusief parkeergeld.

Stuur een e-mail om een toestemming aan te vragen naar infoleisurelands.nl. Vermeld hierin uw naam- en adresgegevens en de recreatiegebieden waar u met de metaaldetector wilt gaan zoeken. Of bel tijdens kantooruren naar 026-3848800 (afdeling Marketing, Sales & Communicatie).