Zandenplas

Laatste nieuws

Eneco en Leisurelands werken aan drijvende zonneparken

08-01-2018

Onlangs ondertekenden Eneco en Leisurelands een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van zonneparken op delen van de recreatiegebieden van Leisurelands. Het komende jaar vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats naar de mogelijkheden om zonne-energie op te wekken op de recreatiegebieden. Het is een eerste stap naar de realisatie van grootschalige schone energieopwekking.

Leisurelands exploiteert 20 recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg en wil de mogelijkheid onderzoeken om de minder intensieve delen van deze gebieden te voorzien van zonneparken. Hier komen zonnepanelen te staan die voldoende energie opwekken om de recreatiegebieden energieneutraal te kunnen laten opereren en mogelijk zelfs aan de omgeving te leveren. Dit sluit naadloos aan op de ambities die Leisurelands heeft. Onder het motto ‘duurzaam recreëren’ werkt het bedrijf als recreatieontwikkelaar bij haar activiteiten aan een optimaal evenwicht tussen de 3 P’s: ‘People’ (het gastvrij en veilig ontvangen van bezoekers), ‘Planet’ (passend voor wat betreft het landschap en de leefomgeving) en ‘Profit’ (duurzame winstgevendheid, gericht op de lange termijn). 
In het onderzoek staat de landschappelijke inpassing van de zonneparken op de recreatiegebieden centraal en ook de mogelijkheden om op zonnige dagen in de schaduw van zonnepanelen te parkeren. Hiermee ontstaat een win-winsituatie voor mens en milieu.   

Eneco voorloper in energietransitie
Eneco is voorloper in de energietransitie en houdt zich bezig met de ontwikkeling, realisatie, exploitatie en financiering van duurzame energieprojecten. “Het opwekken van zonne-energie op de recreatiegebieden van Leisurelands sluit perfect aan op onze ideeën en we onderzoeken graag samen met hen wat er mogelijk is. Wij verkennen hierbij alle mogelijkheden: van zonnepanelen op daken en in carports tot opstellingen in het veld of drijvend in het water. Deze samenwerking is weer een mooi voorbeeld van ons streven om bedrijven te koppelen aan duurzame bronnen”, aldus Peter Paul Weeda, directeur Eneco Solar NL & UK.

Duurzaam recreëren
Bij Leisurelands staat duurzaam recreëren hoog in het vaandel. Op recreatiegebied Zeumeren bijvoorbeeld wordt warmte en elektriciteit opgewekt door middel van biomassa en biovergassing. Met het snoeiafval van de recreatiegebieden worden de biomassa- en biovergassingsinstallatie gevoed om duurzaam energie op te wekken. Ook zijn de regiokantoren op Bussloo, Berendonck en Stroombroek voorzien van houtkachels om de ruimtes, die veelal niet de hele dag worden gebruikt, te verwarmen met hout van de eigen terreinen. Daarnaast zijn de laatste jaren de meeste (regio)kantoren voorzien van zonnepanelen. Op de recreatiegebieden staan ondergrondse afvalbakken die slechts twee tot drie keer per jaar worden geleegd. Dit scheelt tienduizenden vuilniszakken per jaar. Bij Leisurelands draait duurzaamheid niet alleen om alternatieve energiebronnen, maar tevens om duurzame relaties en het investeren in nieuwe initiatieven in de vrijetijdssector. Tenslotte is er een breed scala aan samenwerkingsverbanden waarbij Leisurelands haar kennis deelt.

Meer informatie op www.leisurelands.nl/duurzaam