Rhederlaag

Laatste nieuws

Reddingsbrigade Nederland oefent 11 november op Rhederlaag

09-11-2017

Op zaterdag 11 november oefent Reddingsbrigade Nederland op Rhederlaag. Het betreft de hoogwateroefening 'Bovenstroom' waarbij een evacuatie wordt nagebootst. Er wordt gestart vanaf de Noordoever op Rhederlaag (Marsweg in Lathum). De oefening vindt tussen 11.00 en 15.00 uur plaats. Zo’n 80 lifeguards van 20 reddingsbrigades afkomstig uit Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Utrecht en Gelderland nemen deel aan de hoogwateroefening.

Hoogwateroefening  ‘Bovenstroom’
Al enkele dagen heeft het stevig geregend in het bovenstroomse gebied van Giesbeek en omgeving. Het waterpeil stijgt in de rivier de IJssel en de lager gelegen gebieden worden bedreigd door een overstroming. Bewoners vluchten naar de hoger gelegen dijken en moeten met spoed worden geëvacueerd. Uit een aantal regio’s worden reddingsbrigades opgeroepen om een evacuatie van de bewoners zo spoedig mogelijk in gang te zetten en zo goed mogelijk te laten verlopen.

Dit is het scenario dat  aanstaande zaterdag 11 november zal worden geoefend tijdens de Landelijke Rampenoefening “Bovenstroom” van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland. Op diverse locaties op en langs recreatieplas Rhederlaag rondom Giesbeek worden reddingsgroepen van de Nationale Reddingsvloot geconfronteerd met realistische hoogwaterscenario’s. 

Reddingsbrigade Nederland heeft een formele taak bij rampen, waarvoor zij met het ministerie van Justitie en Veiligheid werkafspraken heeft gemaakt. Hiervoor heeft Reddingsbrigade Nederland over het gehele land 90 reddingseenheden gestationeerd: de Nationale Reddingsvloot (NRV). Deze vaartuigen zijn speciaal ontworpen voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden met professioneel opgeleide en getrainde bemensing. Van de 5.000 actieve vrijwilligers binnen de Reddingsbrigade zijn er zo'n 1.700 speciaal opgeleid voor het bemannen van de Nationale Reddingsvloot. Zij staan 365 dagen per jaar binnen 1 uur na alarmering klaar voor een eventuele inzet overal in Nederland. Jaarlijks worden er voor deze reddingseenheden rampenoefeningen georganiseerd. 

Belangrijke oefendoelen tijdens de oefening ‘Bovenstroom’ zijn het bieden van hulp aan evacuees en het verlenen van eerste hulp aan slachtoffers van de overstroming,  navigatie en verkenning in onbekende gebieden. Omgaan met onbegrip, onwil en hevige emoties van slachtoffers maken ook deel uit van de oefening.

Meer informatie op www.reddingsbrigade.nl.