Berendonck

Thermen Berendonck creëert dassenparadijs

03-03-2017

Rondom de komst van Thermen Berendonck op recreatiegebied Berendonck is veel te doen geweest. Afgelopen najaar zijn de werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken gestart. Een onderdeel van de voorbereidingen vormt de aanleg van een compensatiegebied voor dassen dat dit voorjaar wordt gerealiseerd. Op 2 maart jl. plantten thermendirecteur Hans Dolman en directeur Erik Droogh (Leisurelands) een boom in het dassenperceel. De bouw van het thermencomplex kan eind 2017 van start gaan en de verwachte opening zal in 2018 zijn. Thermen Berendonck wordt het meest duurzame wellnessresort van Europa.

Het perceel dat specifiek wordt ingericht voor de das bevindt zich aan de noordzijde van het recreatiegebied waar zich reeds enkele dassenburchten bevinden. Dit gedeelte wordt nu apart ingericht en omheind zodat het niet voor publiek toegankelijk is. Er zullen meerdere fruit- en notenbomen, struiken en andere voedselbronnen worden aangeplant zodat er een waar paradijs voor de das ontstaat. Deze maatregel wordt genomen als compensatie voor de komst van het thermencomplex. Leisurelands en Thermen Berendonck nemen hun verantwoordelijkheid en onderstrepen het maatschappelijk belang om Berendonck voor alle bezoekers aantrekkelijk te houden. 


Bestemmingsplan van kracht

Eind juni 2016 werd het bestemmingsplan voor het saunacomplex met een overgrote meerderheid vastgesteld door de gemeenteraad in Wijchen. Tot eind augustus kon er beroep worden ingesteld wat ook door enkele partijen is gedaan. Er is geen verzoek om een voorlopige voorziening gedaan. Dit betekent dat het bestemmingsplan van kracht is geworden.


Start werkzaamheden
Door deze laatste ontwikkelingen kon er in oktober 2016 gestart worden met voorbereidende werkzaamheden. De Raad van State zal de beroepen van augustus op korte termijn behandelen. ‘Het proces voor de bouw van dit saunacomplex heeft acht jaar geduurd. We hebben het volste vertrouwen in een positieve uitspraak van de Raad van State en zullen daarom dit voorjaar nog starten met het bouwrijp maken van het terrein en de aanleg van de toegangsweg’, aldus Dolman. De verwachte opening is in 2018. Het thermencomplex zorgt met 150 banen voor een enorme werkgelegenheid in Wijchen en omgeving. 


Duurzaam recreëren

Leisurelands is terreineigenaar van Berendonck en nog 19 andere recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg. Leisurelands exploiteert (dag)recreatieve voorzieningen voor een breed publiek. Leisurelands zoekt bij al haar werkzaamheden naar kansen om duurzaam actief te zijn. De invulling hiervan tijdens deze werkzaamheden is het streven naar het borgen van een groene, gezonde omgeving. Leisurelands werkt bij al haar activiteiten aan een optimaal evenwicht tussen de 3 P’s: ‘People’ (het gastvrij en veilig ontvangen van bezoekers), ‘Planet’ (passend voor wat betreft het landschap en de leefomgeving) en ‘Profit’ (duurzame winstgevendheid, gericht op de lange termijn).  


Klik hier voor meer informatie.