Publicaties

Leidraad basisveiligheid voor zwemlocaties

De bij de veiligheid betrokken (branche)organisaties hebben deze leidraad ontwikkeld waarmee een basisveiligheidsniveau voor zwemwaterlocaties gerealiseerd kan worden. Deze leidraad geeft houders van zwemwaterlocaties de mogelijkheid om een eigen risico-inventarisatie en -analyse uit te voeren. 
Het doel van deze praktische leidraad is om houders van een zwemwaterlocatie te ondersteunen om een verantwoord basisveiligheidsniveau te realiseren voor bezoekers. Als uitgangspunt voor het basisveiligheidsniveau geldt dat ‘een verantwoord basisveiligheidsniveau wil zeggen dat bezoekers niet onbewust een onredelijk hoog risico lopen.’

De penvoerders zijn Ira Helsloot en Judith Vlagsma vanuit de Stichting Crisislab in samenwerking met de expertgroep.

Analyse 'Bussloo onder de loep'

Bussloo is een verrijking voor inwoners van de gemeente Voorst. Dit kwam uit de enquête 'Bussloo onder de loep' in februari 2017. Bijna 500 respondenten vulden de enquête in. De uitslagen zijn verwerkt en geanalyseerd door Hogeschool Saxion.

Klik hier voor de resultaten die zijn geplaatst in het Voorster Nieuws. 

Renaissance van het platteland

Een vitaal platteland is van groot belang voor een ‘leefbare toekomst’ van Nederland. Met veel trots presenteren wij dan ook: Renaissance van het Platteland, een platform voor verbinding tussenstad en platteland waarin het creëren van meer beweging voor de diverse uitdagingen, die we in Nederland zien, centraal staat.

We willen snelheid en beweging brengen door regio’s te inspireren, overheden te prikkelen en waar mogelijk een duwtje in een bepaalde of andere denkrichting te geven. Wij inspireren u graag op de zoektocht naar een nieuwe verhouding tussen stad en platteland.

Wie achter dit initiatief zitten, wat we doen en vooral waarom we dit doen, leest u in het magazine dat u hier kunt downloaden.

Meer informatie op www.renaissancevanhetplatteland.nl.