Situatie zwemwaterkwaliteit Stroombroek onder controle

08-05-2017

Op een klein gedeelte van recreatiegebied Stroombroek is afgelopen zaterdag een blauwe drijflaag aangetroffen. Er was sprake van blauwalg in een gedeelte van de plas. In overleg met het waterschap en de provincie zijn toen maatregelen getroffen. Deze drijflaag is inmiddels verdwenen. Vandaag wordt het stuk strand aangepakt waar de blauwalg is aangetroffen om problemen in de toekomst te voorkomen.

Er gaan verhalen de ronde dat er sprake is van botulisme type C voor watervogels. Nu er sinds zaterdag geen dode dieren meer gevonden zijn, is er geen reden tot zorg. Leisurelands, Waterschap Rijn en IJssel en de Provincie Gelderland houden de situatie op Stoombroek de komende tijd nauwlettend in de gaten en zullen wanneer nodig maatregelen nemen en hierover communiceren.De provincie stelt geen waarschuwing in voor het zwemwater van Stroombroek. Zo lang het afgezette gedeelte wordt vermeden is er niets aan de hand. Er is geen reden tot ongerustheid. Voor vragen kunt u contact opnemen met: 

Klik hier voor meer informatie over zwemwaterkwaliteit.