Nieuws

19-04-2017

Landelijke belevingswaarde Kikkersgat op Bussloo verder opgewaardeerd

Op locatie Kikkersgat aan de zuidzijde van recreatiegebied Bussloo is onlangs het toiletgebouw verwijderd. Ook andere faciliteiten zoals een picknetset, een bankje en vuilnisbakken zullen verdwijnen. Het wandel- en fietspad blijft bestaan zodat een ‘rondje Bussloo’ gewoon mogelijk blijft. Al sinds het voorjaar van 2012 heeft Kikkersgat een agrarische functie. Als bezoeker loop je hier letterlijk tussen de koeien en ben je als recreant op bezoek in het landelijk gebied. De brandrode runderen die hier grazen, gaan goed samen met mensen. Destijds is gekozen voor een andere functie voor dit gedeelte van Bussloo in verband met een dalend aantal strandbezoekers.

Lees meer

14-04-2017

Oeververbetering Stroombroek past bij continue investeringen recreatiegebied

Afgelopen winter is op Stroombroek hard gewerkt om het gebied gereed te maken voor het nieuwe recreatieseizoen. Terreineigenaar Leisurelands blijft investeren in het recreatiegebied. Het laatste dat voor de zomer wordt aangepakt, is de verbetering van de oevers. Op dinsdag 18 april a.s. wordt gestart met werkzaamheden aan de oevers aan de oostzijde van Stroombroek. Door de heersende windrichting vindt aan de oevers aan deze zijde veel afslag plaats waardoor de oevers verzwakken. Een damwand zal voor versteviging gaan zorgen. De werkzaamheden zullen naar verwachting drie weken in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden kunnen bezoekers enige overlast ondervinden.

Lees meer

07-04-2017

Jubilerend Soul Survivor op Strand Nulde

Van zaterdag 22 april tot en met dinsdag 25 april 2017 vindt het jongerenfestival Soul Survivor plaats op Strand Nulde in Putten. Het evenement dat alweer zijn 20e editie gaat beleven, trekt jaarlijks ongeveer duizend jongeren die Jezus willen ontmoeten. Soul Survivor vindt plaats op het evenemententerrein op Strand Nulde-Noord. Met de opbouw wordt op zaterdag 15 april gestart.

Lees meer

05-04-2017

8 april ingang Stroetweg op recreatiegebied Zeumeren afgesloten in verband met rally Voorthuizen

Op zaterdag 8 april is recreatiegebied Zeumeren per auto uitsluitend te bereiken via de Zeumerseweg. De Stichting Rallyevenementen Voorthuizen organiseert op 8 april 2017 een rally wedstrijd. De proef wordt gereden tussen 12.00 uur - 18.00 uur. De wegen rondom recreatiegebied Zeumeren zijn afgesloten tussen 10.45 uur en 19.00 uur. De ondernemers op het recreatiegebied zijn gewoon bereikbaar via de Zeumerseweg.

Lees meer

31-03-2017

Werkzaamheden toiletgebouw Zandenplas

Op maandag 3 april a.s. start de aannemer met werkzaamheden aan het toiletgebouw op recreatiegebied Zandenplas. Tijdens de werkzaamheden zijn de toiletten niet of beperkt te gebruiken. De aannemer stelt alles in het werk om het voor de start van het nieuwe recreatieseizoen, 1 mei 2017, gereed te hebben.

Lees meer

30-03-2017

Nieuwe toekomst voor recreatiegebied Nevelhorst

Recreatiegebied Nevelhorst in Didam gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Onlangs zijn hiervoor voorbereidende werkzaamheden getroffen. De strand- en zwemfunctie is daarmee komen te vervallen. Hier komt een aantrekkelijk park voor terug voor andere vormen van recreatie, met behoud van de mogelijkheid voor (sport)evenementen zoals de triatlon. De vorig jaar gepresenteerde plannen zijn in overleg met de gemeente Montferland en diverse wijkraden, sportverenigingen, gebruikersgroepen, Stichting Vrienden van de Nevelhorst en omwonenden tot stand gekomen. De omvorming van het recreatiegebied start in april met de sloop van de verouderde gebouwen.

Lees meer

28-03-2017

Vernielingen Berendonck leiden tot sloop verouderde gebouwtjes

Vorig jaar werd toiletgebouw Mariken op recreatiegebied Berendonck volledig vernield aangetroffen. Dit gebouw en het oude toiletgebouw De Beer, die nog een beperkte functie hadden, waren vorig jaar ook al doelwit van vandalen. Voor terreineigenaar Leisurelands is de maat vol. Het kost teveel om de gebouwen nog voor dit seizoen op te knappen, waardoor deze onlangs zijn gesloopt. Dit is vooruitlopend op de geplande vervanging van alle toiletgebouwen. De overige ‘oude’ toiletgebouwen op Berendonck blijven dit seizoen nog staan.

Lees meer

24-03-2017

Strand Horst gaat een mooie toekomst tegemoet

Op 23 maart jl. tekenden wethouder Jan van Eijsden en Erik Droogh de intentieovereenkomst tussen de gemeente Ermelo en Leisurelands Onroerend Goed B.V. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse intenties, kaders en randvoorwaarden vastgelegd om de ontwikkelingen voor recreatiegebied Strand Horst mogelijk te maken. Voor Strand Horst betekent dit dat de recreatiemogelijkheden verder worden uitgebouwd, zodat recreatie gedurende het gehele jaar mogelijk wordt. Met het tekenen van de overeenkomst is het belang van zowel Leisurelands als de gemeente Ermelo vastgelegd en gaat de metamorfose van Strand Horst een nieuwe fase in.

Lees meer

13-03-2017

Strong Viking Obstacle Run – Mud Edition - op Berendonck

Op zaterdag 25 en zondag 26 maart 2017 vindt de ‘Mud Edition’ van de Strong Viking Obstacle Run plaats op en rondom recreatiegebied Berendonck in Wijchen. Aan deze populaire obstakelrun doen duizenden deelnemers mee. Tijdens het evenement blijft de Berendonck bereikbaar voor dagrecreanten en bezoekers van het Waterski & Outdoorcentrum alsmede Golfbaan de Berendonck en Restaurant Magnolia’s.

Lees meer

10-03-2017

Palmbosweg Strand Horst afgesloten in de nacht / ochtend van 14 maart a.s.

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Palmbosweg in Ermelo op Strand Horst op 14 maart 2017 afgesloten van 01.00 uur tot 07.00 uur. Er is geen alternatieve route. De aannemer stelt alles in het werk de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden.

Lees meer