LI Leisure Investment

LI Leisure Investment is een initiatief van Molecaten en Leisurelands. Het is een investeringsfonds voor de gastvrijheidssector. Dit fonds, een soort coöperatieve bank, stimuleert duurzame innovatie in de dag-, verblijfs- en waterrecreatie in het buitengebied en de stadsranden. Ervaren ondernemers stellen via het fonds kennis en geld ter beschikking aan jonge ondernemers die willen innoveren. Projecten moeten aantoonbaar innovatief zijn en een duidelijke meerwaarde hebben voor gasten en de sector.

Business coaches
Naast het beschikbaar stellen van geld worden de jonge ondernemers begeleid door ervaren business coaches. Hun betrokkenheid en kennis vormen een stevig anker, ook als het gaat om het verkrijgen van aanvullend kapitaal. Naar onze mening stagneert de innovatie in de gastvrijheidssector omdat leuke, goede en haalbare ideeën lastig te financieren zijn. Dat is juist nodig in deze snel veranderende wereld.

Ondernemers, investeerders en coaches zijn welkom!
Naast ondernemers die willen innoveren zijn investeerders en coaches welkom. LI Leisure Investment is tot stand gekomen in samenwerking met InnovatieNetwerk en STIRR. De uitvoering wordt gedaan door Molecaten en Leisurelands. Het initiatief wordt ondersteund door RECRON en HISWA Vereniging. Kijkt u voor meer informatie op www.lileisureinvestment.nl.